Biorezonancia meranie &  posilnenie energetického stavu organizmu

Vaše zdravie je nám dôležité.

S biorezonančnou metódou prístroja Diacom je možné vyhodnotiť zachytené zmeny v histologických, alebo cytologických štruktúrach a následne organizmus regenerovať. Hlavnou časťou prístroja sú hlavové senzory s magnetickými induktormi. Tieto snímajú informácie z nízkych magnetických polí mozgového centra. Signály sú potom zosilené a prenesené na obrazovku počítača.. Každý orgán, každá bunka má svoje charakteristické oscilácie, ktoré sú uložené v pamäti systému a tie sa porovnajú so vzorkami uloženými v databáze softvéru. Takto je možné zachytiť stavy a zmeny vlnových charakteristík rôznych telesných tkanív, buniek a dokonca i enzýmov a hormónov. Na základe analýzy dokáže zariadenie s predstihom 5 rokov predpovedať možné problémy nášho organizmu a v záujem samého človeka je  správnou nápravou životosprávy nasadiť adekvátne opatrenia prevencie, alebo riešiť nápravu momentálneho patogénneho zaťaženia organizmu vírusmi, baktériami, plesňami či parazitmi., alergiami, neznášanlivosťami, toxickými jedmi.  Do istej fezy dokáže zariadenie liečiť človeka bez toho, aby bolo nutné siahnuť po liečbe bežnými liekmi. Z niekoľkých osobných skúseností pri použití zariadenia najskôr na sebe a mojej rodine ako neskôr na pacientoch, je tento diagnostický prístup pre budúcnosť prírodnej medicíny neodmysliteľným. Pokiaľ v Kanade je toto zariadenie prijaté medzi medicínske zariadenia, bolo by  veľkým posunom vpred, prijať ho na Slovensku aspoň za pomocné zariadenie pre diagnostiku. Dnes ním disponujú niektorí lekáry a zástupcovia nemocničných oddelení no môžu ho tak používať vrámci nemocnice ako pomôcku pre vlastnú  orientáciu.. čo  svedčí o jej kvalitách.